קהילת תלמידי ישוע
Talmidei Yeshua Fellowship
95 Milvan Drive, North York, Ontario

Calendar


   "The appointed times of יהוה, which you are to 
proclaim at their appointed times." - Leviticus 23:4

2014 High Holy Days

Yom Teruah (Feast of Trumpets) - Sept 25 sundown to Sept 26 sundown
Yom Kippur (Day of Atonement) - Oct 4 sundown to Oct 5 sundown
Sukkot Day 1 (Feast of Tabernacles) - Oct 9 sundown to Oct 10 sundown
Shemini Atzeret/Sukkot Day 8 - Oct 16 sundown to Oct 17 sundown

2015 High Holy Days

TBD


Weekly Biblical Expository Portion
(note we are on a 7 year cycle)
Year 2014

04-Jan

Deut 2

Mark 10

 

11-Jan

Deut 3

Mark 11

 

18-Jan

Deut 4

Mark 12

 

25-Jan

Deut 5

Mark 13

 

01-Feb

Deut 6

Mark 14

 

08-Feb

Deut 7

Mark 15

 

15-Feb

Deut 8

Mark 16

 

22-Feb

Deut 9, 10

 

01-Mar

Deut 11, 12

 

08-Mar

Deut 13, 14, 15

 

15-Mar

Deut 16, 17

 

22-Mar

Deut 19, 20

 

29-Mar

Deut 21

I Cor 1

 

05-Apr

Deut 22

I Cor 2

 

12-Apr

Deut 22

I Cor 3

 

19-Apr

Deut 23

I Cor 4

 

26-Apr

Deut 24

I Cor 5

 

03-May

Deut 26, 27

I Cor 6

 

10-May

Deut 28

I Cor 7

 

17-May

Deut 29, 30

I Cor 8

 

24-May

Deut 31

I Cor 9

 

31-May

Deut 32

I Cor 10

 

07-Jun

Deut 33, 34

I Cor 11

 

14-Jun

Josh 1, 2

I Cor 12

 

21-Jun

Josh 3

I Cor 13

 

28-Jun

Josh 4

I Cor 14

 

05-Jul

Josh 5

I Cor 15

 

12-Jul

Josh 6

I Cor 16

 

19-Jul

Josh 7, 8

 

 

26-Jul

Josh 9, 10

 

 

02-Aug

Josh 11, 12

 

 

09-Aug

Josh 13, 14

 

 

16-Aug

Josh 15, 16

 

 

23-Aug

Josh 17, 18

Col 1

 

30-Aug

Josh 19

Col 2

 

06-Sep

Josh 20, 21

Col 3

 

13-Sep

Josh 22

Col 4

 

20-Sep

Josh 23, 24

 

Year 5775

27-Sep

Jdg 1, 2

 

Yom Kippur

04-Oct

 

 

 

11-Oct

Jdg 3, 4, 5

 

 

18-Oct

Jdg 6, 7

 

 

25-Oct

Jdg 8, 9

 

 

01-Nov

Jdg 10, 11

Philemon

 

08-Nov

Jdg 12, 13, 14

 

 

01-Nov

Jdg 15, 16

 

 

22-Nov

Jdg 17, 18

 

 

29-Nov

Jdg 19, 20

 

 

06-Dec

Ruth

 

 

13-Dec

I Sam 1, 2

James 1

 

20-Dec

I Sam 3

James 2

 

27-Dec

Ruth 1, 2

Year 2015

03-Jan

Ruth 3, 4

 

10-Jan

Luke 1

 

17-Jan

Luke 2, 3

 

 

24-Jan

Luke 4

 

 

31-Jan

Luke 5

 

 

07-Feb

Luke 6

 

 

14-Feb

Luke 7

 

 

21-Feb

Luke 8

 

28-Feb

Luke 9

 

07-Mar

Luke 10

 

14-Mar

Luke 11


Website Builder